2011 m. kovo 9 d.

Lietuvos vizija „Lietuva 2030“Valstybės dvidešimtmečio vizijoje - didžiulė kaita tiek pasaulio, tiek mūsų gyvenime
Socialinės-ekonominės valstybės sistemos funkcionavimas tampa vis labiau priklausomas nuo visuomenės vertybinės sistemos bei visuomeninės narių motyvacijos pilietiniam veiklumui. Todėl siekdami tapti atvira, modernia, globalios konkurencijos nebijančia valstybe, negalime ignoruoti visuomenėje vyraujančių vertybių įtakos valstybės raidai ir gerovei.

Lietuvos Vyriausybė sukvietė įvairių sričių ekspertus, mokslininkus, verslo, ekonomikos, politinių procesų analitikus į Valstybės pažangos tarybą , kuri padės sutelkti šalies visuomenę pažangos vizijos „Lietuva 2030“ kūrybai, įvardinti aiškius ir ilgalaikius Lietuvos raidos prioritetus. Ši taryba pristato pirminį šalies ilgalaikės pažangos strategijos projektą „Lietuva 2030“ ir kviečia visus į atvirąją diskusiją. Strategijos projektas parengtas remiantis ne tik visuomenės lyderių, bet ir žmonių idėjomis, kurias jie galėjo pasiūlyti praėjusiais metais savivaldybėse vykusiose diskusijose, Nacionalinės idėjų dienos metu arba interneto puslapyje www.lietuva2030.lt.

Strategija Lietuva 2030 – Valstybės pažangos strategija skirta įprasminti šį principinį požiūrį valstybės valdyme. Jos paskirtis – palankios aplinkos ir vertybinių nuostatų, formuojančių ir sudarančių galimybes šalies pažangai ir žmogaus gerovei užtikrinti sukūrimas. Pagrindinėmis pažangos vertybėmis laikomas atvirumas, kūrybingumas ir atsakingumas. Tikimasi, kad tokio vertybinio požiūrio bus laikomasi visose gyvenimo ir veiklos srityse, santykiuose tarp piliečių ir tarp institucijų, valdyme, administravime ir ekonomikoje.

Šiuo metu įvairiuose šalies miestuose vyksta Valstybės pažangos tarybos narių susitikimų su visuomene ir diskusijų apie projektą ciklas. Savo nuomonę jau pareiškė Marijampolės, Kėdainių, Telšių, Šiaulių bei Panevėžio bendruomenių atstovai. Į diskusiją apie Lietuvos ateitį bus įtraukti ir kitų regionų aktyvūs piliečiai, diskutuos šalies akademinė bendruomenė, jaunimo organizacijos, moksleiviai ir verslininkai.

Valstybės pažangos taryba kviečia nelikti abejingais ir prisijungti prie dokumento aptarimo, aktyviai reikšti nuomonę ir diskutuoti.

VIZIJA: LIETUVA – TAVO SĖKMĖS ŠALIS, KURIOJE GERA GYVENTI IR DIRBTI.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą