2017 m. balandžio 21 d.

Stažuotė dr. J. Šliūpo archyve Burlingame, Kalifornijoje


Baigiame dalintis vyresniosios bibliotekininkės Astos Katiliūtės, kuri stažavosi dr. Jono Šliūpo archyve, laisvalaikio įspūdžiais.


Kelionė į Los Andželą 
(2016-11-12 d., šeštadienis) 

Paskutinį mano savaitgalį Kalifornijoje praleidome kelionėje į Los Andželą. Ankstų šeštadienio rytą, pasikrovę 14 dėžių knygų siuntos (kuri vėliau buvo perduota išsiuntimui laivu iš Los Andželo į dr. Jono Šliūpo archyvą, esantį Šiaulių universiteto bibliotekoje) išvykome į Los Andželą, į Lietuvių Akademikų Skautų metinę šventę.
Kelionė truko ilgai. Pakrantės greitkeliu važiavome pro žymųjį Santa Barbara miestą, kuris atrodė gana tvarkingai, palmės, smėlis, paplūdimys. Po devynias valandas trukusios kelionės 101-uoju keliu pasiekėme Thousand Oaks mietą, kur pasilikome pailsėti.


Kitą dieną iš pat ankstyvo ryto patraukėme į Los Andželą. Los Andželo pavadinimas kilęs iš ispanų kalbos ir reiškia „angelai“. Pilnas Los Andželo pavadinimas yra „El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula“ (angl. „town of our lady the Queen of Angels of the River Porciúncula“). Angelų miestas, atrastas 1781 m. ir yra subtropinėje klimato juostoje, tad ten visada šilta arba karšta. Saulėtą sekmadienį (lapkričio 13 d.) oro temperatūra siekė apie +30° C ir daugiau, tuo metu mano gimtajame mieste Šiauliuose oro temperatūra buvo apie +2° C laipsnių. Mieste gana didelė tarša ir nešvara, ore tvyrojo smogas. Teigiama, kad Los Andžele automobilių yra daugiau nei žmonių.

Patraukėm link Griffith parko – apžiūrėti miesto iš aukštai. Tai didžiausias Los Andželo parkas ir antras pagal dydį visoje Kalifornijos valstijoje. Griffith parkas – viena iš vaizdingesnių Los Andželo vietų, nuo kalno puikiai matosi Los Andželas ir netgi Ramiojo vandenyno pakrantė. Parkas yra labai populiari vieta filmavimams, vos ne kasdien čia
kuriamas koks nors filmas. Nuo Griffith parko observatorijos prieigų puikiai matosi žymusis Holivudo (angl. Hollywood) ženklas. Šis, visame pasaulyje atpažįstamas pramogų simbolis, amerikietiškos kultūros ikona, yra pietinėje Lee kalno pusėje.Apžiūrėję Los Andželo miestą iš aukštai, išskubėjome į lietuvių bažnyčią, kur buvo aukojamos Šv. Mišios už Akademikus Skautus.
Po lietuvių kalba vykusių pamaldų, vykome į pobūvį Brookside Country klube, Pasadena, CA, kur dalyvavo Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas Los Andžele Darius Gaidys ir kiti garbūs svečiai bei Akademikai Skautai. Buvo teikiami apdovanojimai, o visi dalyvavusieji sudainavo „Happy Birthday“ Vandai ir kitai akademikei, kuri šventė savo 100 metų jubiliejų.

Po šventės, vingiuotai keliais, išskubėjome link namų, tačiau jau buvo vėlu, tad pasilikome nakvoti pakeliui Buttonwillow mieste.
Kitą dieną vykome namo I-5 greitkeliu (superhighway), kur laukuose galima buvo išvysti didžiulius plotus Kalifornijos sodų, apsodintų įvairiausiais vaismedžiais.Kelionė namo

Lapkričio 16 dieną Vanda paruošė man atsisveikinimo pietus. Valgėme didžiulį kalakutą, kurį prieš keletą dienų Vytautas nupirko Padėkos dienai (angl. Thanksgiving Day), kuri JAV švenčiama lapkričio 24 dieną
   
 
Atėjo ta diena, kai
jau laikas keliauti namo, kur su nekantrumu mano grįžimo laukė šeima. Taigi, lapkričio 17 dieną, Vytautas nuvežė mane į San Francisko oro uostą, kur prasidėjo mano kelionė namo. Kelionė truko gana ilgai iš San Francisko oro uosto iki Frankfurto oro uosto apie 11 valandų, tada 10 valandų laukimo skrydžio į Rygos oro uostą, kuris truko apie 2 valandas. Namo grįžau lapkričio 19 dieną, apie 4 valandą ryto.
Taip baigėsi mano beveik 6 mėnesius trukusi stažuotė dr. Jono Šliūpo archyve Burlingame, Kalifornijoje. Esu dėkinga p. Vandai ir Vytautui Šliūpams bei Šiaulių universiteto bibliotekos direktorei Aušrai Mingailienei už suteiktą galimybę išvykti stažuotei į Jungtines Amerikos Valstijas, kur įgijau darbinės patirties, žinių bei patobulinau anglų kalbą.

Surašė
Asta Katiliūtė
Burlingame, Kalifornija, JAV
Autorės nuotraukos
(Pabaiga)