2012 m. sausio 5 d.

Strategija „Lietuva 2030“


LIETUVA – SUMANI ŠALIS, KURIOJE GERA GYVENTI IR DIRBTI.


Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ parengta ir grindžiama žmonių siūlymais ir mintimis. Daugiau kaip tūkstantis Jūsų idėjų virto dvidešimtmetį apimančiu šalies raidos dokumentu.
Šia strategija siekiame pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi.

Projekto „Bibliotekos pažangai“ ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos iniciatyva daugiau nei 100 šalies bibliotekų vyko gyventojų ir specialistų diskusijos apie idealią netolimos ateities biblioteką. Bibliotekininkai kartu su lankytojais rengė naujoviškos bibliotekos vizijas.
Strategijoje „Lietuva 2030“ ateities biblioteka apibūdinama kaip jaunatviškas, veržlus, linksmas, profesionalus, patikimas, atviras, modernus ir turtingas paslaugomis bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas žmogui, jo tobulėjimui, dvasinės pasaulėjautos formavimui, vaikų ir jaunimo savišvietos bei laisvalaikio praleidimo vieta. Vizijoje pabrėžiama, kad biblioteka kuria viso gyvenimo mokymosi, kultūrinio tobulėjimo, bendravimo kultūros ugdymo sąlygas bendruomenės nariams kartu su bibliotekų partneriais – švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo, valdžios atstovais, savanoriais. Jos paslaugos prieinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, biblioteka pasiekiama iš bet kurio pasaulio taško. Čia gausu elektroninių paslaugų, saugomas ir skaitmeninamas regiono kultūros paveldas, vyksta kultūrinė veikla.
Ateities biblioteka įsivaizduojama tik renovuota, jauki ir moderni, su atskiromis ir lengvai transformuojamomis jaukiomis erdvėmis bendravimui, naujausia kompiuterine technika, automatizuotomis sistemomis. Čia dirba nuolat tobulėjantys specialistai, prisitaikantys prie kintančios aplinkos ir gebantys savo žinias perduoti lankytojams. Tikimasi, kad didėjant bibliotekininkų atsakomybei, šios profesijos atstovų socialinė padėtis taip pat ženkliai gerės ir bus lygiavertė jų žinioms bei darbo kokybei.


Strategija „Lietuva 2030“ taps visuomenės susitarimu, jos sąmoninga valios ir apsisprendimo išraiška, kviečiančia įtvirtinti vertybes ir kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę.
„LIETUVA 2030“ – MŪSŲ SĖKMĖS KELIAS IR EIKIME JUO DRAUGE".