2015 m. gruodžio 28 d.

Bibliotekų metai
 Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad knygų perkamumas ir skaitymas Lietuvoje mažėja 
2016 metus paskelbė Bibliotekų metais
Tikimasi, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimai su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turės didžiulę reikšmę visuomenės 
tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui.