2013 m. spalio 28 d.

Lietuviais esame...


Akademikas prof. Zigmas Zinkevičius knygoje „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ atskleidžia mūsų tautos ir valstybės nueitą kelią iki šių laikų. Knygoje išsamiai aptariama pirmykštė Lietuva, davusi būsimajai valstybei pavadinimą, kitos rašytiniuose šaltiniuose minimos lietuvių žemės: Deltuva, Nalšia, Upytė, Šiauliai, Karšuva, Knituva, geografiniai žemaičių ir aukštaičių pavadinimai, aiškinama, kodėl lietuviai buvo pakrikštyti paskutiniai. Kadaise buvusioje didžiulėje daugiatautėje senosios Lietuvos valstybėje gyveno labai gausi lietuvių tauta, sugebėjusi išlaikyti savo valdžioje didelę teritoriją ir būti teisinga visiems jos gyventojams. Visa tai atskleidžiama remiantis kalbos, mokslo, archeologijos, etnologijos ir antropologijos tyrimų duomenimis.
Knygoje kalbama apie Liublino uniją ir paskutinį Abiejų Tautų Respublikos laikotarpį, trukdymą sukurti tautinę valstybę ir sostinės užgrobimą, Vilnijos sulenkinimą, Sovietų Sąjungos žlugimą.
Daug vietos skiriama Mažajai Lietuvai, kuri daugiau kaip septynis šimtmečius valdyta vokiečių. Aprašomas Antrasis pasaulinis karas, pokario trėmimai į Sibirą, priverstinė kolektyvizacija, sugriovusi klestėjusią krašto ekonomiką ir nuskurdinusi kaimą, Stalino sukurtos blogio imperijos žlugimas, Michailo Gorbačiovo pastangos ją reformuoti, viešumo ir pertvarkos idėjos, pagreitinusios jos pabaigą.
Knyga bus ypač naudinga jauniems skaitytojams, naiviai tikintiems svetimųjų skleidžiamu melu, abejojantiems senolių patirtimi ir besiblaškantiems po svetimus kraštus ieškant skanesnio kąsnio...O vyresnės kartos skaitytojams knyga primins skaudžius, bet prasmingus išgyvenimus, tremčių ir kalėjimų kelius svetur ir netektis kovose dėl savo krašto laisvės; širdį džiugins šviesūs Sąjūdžio ir Baltijos kelio atminimai bei vaizdai.

2013 m. spalio 18 d.

Atvirosios prieigos savaitė


Atviroji prieiga – nemokama ir nevaržoma interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos publikuotos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas, platinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodas į viso teksto straipsnius, nepažeidžiant autoriaus teisių.
Tarptautinės Atvirosios prieigos savaitės (Open Access Week 2013, EIFL) renginiai vyks 2013 m. spalio mėn. 21–27 d.
Spalio 21 d. planuojama prof. Peter Suber, kuris yra atvirosios prieigos judėjimo vienas iš pradininkų ir aktyvių veikėjų, video konferencija.


2013 m. spalio 1 d.

Kurti tikras malonumas


Nuo 2009 m. spalio 3-ąją visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, švenčiama Tarptautinė veltinio diena. Projektas „Felt United“ įtrauktas į oficialių JTO Tarptautinių natūralių pluoštų kampanijos renginių sąrašą. Šventės metu rengiamos kūrybinės dirbtuvės – susirinkę veltinio meistrai kartu kuria ir moko veltinio technikos visus norinčius, rengiamos veltinių paveikslų parodos. Šių metų Tarptautinės Veltinio dienos tema – vanduo ...
Veltinis – seniausia ir viena ekologiškiausių tekstilės rūšių. Tai – tiek amatas, tiek menas. Šiandien ši viena seniausių tekstilės rūšių vėl tapo madinga ir aktuali: atgimsta vilnos vėlimo tradicijos, veltinio technika atlikti darbai prilygsta meno kūriniams. Veltinis pagamintas pagal senovinę technologiją įgavo be galo daug naujų spalvų – gaminami nuostabūs papuošalai, drabužiai, dekoro, interjero detalės. Tačiau norint kažką nuvelti, reikia žinoti ir išmanyti vėlimo technologijas. Informacijos  visada galite  rasti bibliotekoje.
Menų skaitykloje skaitykite:
Eglės Gandos Bogdanienės knygą Meninis veltinys: tradicija ir dabartis (2010 m.).
   Knygoje aptariamos tradicinio vėlimo technologijos Lietuvoje. Primenami pirmieji tarptautiniai veltinio simpoziumai, pateikiami surengtų socialinių veltinio projektų pavyzdžiai, parodomos plačios šios technikos taikymo ne tik profesionalų, bet  ir mėgėjų kūryboje galimybės. O knygos priedas Vėlimo ABC – tai pradžiamokslis visiems, norintiems išbandyti šią tekstilės techniką.
 Viltė Kazlauskaitė knygoje Veltinis (2010 m.)  pristato įvairias vėlimo technikas, pateikia patarimų, techninių sprendimų, daug dėmesio skiria veltinio paviršiaus dekoravimo galimybėms, veltinio bei kitų kūrybiškų technikų derinimui, skatina improvizuoti bei eksperimentuoti.
 Periodikos skaitykloje esančiame žurnale  Textile forum (2010, nr.1) taip pat rasite daug informacijos apie veltinio meną.
Visada šildo ir maloniai džiugina savo rankomis sukurti darbai.