2013 m. vasario 14 d.

Pinigai,pinigai,pinigai...Grašiai, skatikai, grynieji, šlamantieji, skambantieji - vadinkite juos, kaip norite, bet pinigai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Pinigai suteikia žmogui laisvės.
 Kokie buvo ankstyvųjų tautų pinigai? Kada atsirado monetos? Kaip atrodė pirmieji lietuviški pinigai? Kas nukalė pirmąsias lietuviškas monetas? Kada atsirado banknotai? Kodėl karo metais didėjo banknotų nominalai? Kokiomis aplinkybėmis buvo įvestas litas? 


 Stanislovas Sajauskas knygoje„Pinigų istorija“ (2011), remdamasis daugelį metų kauptomis žiniomis ir vaizdine medžiaga, pasakoja apie pinigų atsiradimą, įvairiais istoriniais laikotarpiais Lietuvoje naudotus pinigus ir dabartinę Lietuvos pinigų sistemą, Kaip žmonijos istorijoje būta pakilimų ir nuosmukių, taip ir pinigams teko „išgyventi“ tam tikrus jų vystymosi dėsningumus. Knygoje trumpai pristatoma bendra pinigų atsiradimo istorija (rašoma apie ankstyvuosius pinigus, jų archajiškas formas, monetų atsiradimą, popierinius pinigus ir jų įvairovę). Pasakojama apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetas, jų kaldinimą, kursą, sudėtį ir formą, pateikiama žinių apie kalyklas ir monetas kaldinusius valdovus. Išsamiai aprašomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.), okupacinių laikotarpių ir atsikūrusios Lietuvos (nuo 1990 m.) pinigų sistemos, aptariami pinigų lobiai ir proginės monetos. Knygos pabaigoje supažindinama su Europos Sąjungos pinigais – eurais. Knyga gausiai iliustruota pinigų pavyzdžiais.
 Stanislovas Sajauskas (gim.1946 m.) Lietuvos mokslininkas fizikas, habilituotas daktaras, tremtinys, kraštotyrininkas, muziejininkas. Nuo 1968 m. S. Sajauskas domisi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės numizmatika. 1995–2011 m. dirbo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje, tyrinėjo lietuviškas monetas, Lietuvos valstybinę heraldiką.


Knygoje "Pinigų triumfas"(2011) istorikas Niallas Fergusonas teigia, jog finansai yra žmonijos pažangos pagrindas. Jis parodo, kad finansų istorija - visos istorijos pamatas. Knygoje yra daugybė faktų, įdomių istorijų, neabejotinai praplėsiančių bet kieno akiratį,leidžia pažvelgti į tai, kas dabar vyksta finansiniame pasaulyje, per istorinę prizmę. Ypatingai įdomu skaityti apie jau buvusias finansines krizes, jų priežastis bei matyti, kaip tai siejasi su šiais laikais. Ir nors sakoma, kad istorijos žinojimas padeda išvengti klaidų ateityje, N.Fergusono knyga tarsi moko, kad finansinės krizės neišvengiamos, net ir žinant, kuo tai baigėsi anksčiau. Tad ir atsakymas į klausimą, ar mūsų laikotarpis kažkuo išskirtinis, ar tik savotiškas pakartojimas to, kas buvo anksčiau, greičiausiai būtų, kad tai tik dar vienas smukimas, kurių pasaulis jau matė daugybę, neišvengiamas finansinis dėsningumas.Tačiau tai rašydamas autorius kartu suteikia ir tam tikro optimizmo – mat visos krizės baigiasi, o po jų prasideda pakilimai. „Nors finansų linija ir dantyta, tai – neabejotinai aukštyn kylanti kreivė“, – rašo N.Fergusonas.
Niallas Fergusonas (gim. 1964) – vienas žymiausių Didžiosios Britanijos istorikų, Harvardo universiteto ir Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos dėstytojas.         Naujosios pasaulinės depresijos tikrąsias priežastis atskleidžia Roland Baader naujoje (ir,deja, jau paskutinėje) savo knygoje"Pinigų socializmas"(2012). Joje išsamiai aptariamos 2008 m. prasidėjusios pasaulinės ekonominės depresijos priežastys. Autorius pateikia ir pagrindžia požiūrį, kad depresiją sukėlė centrinės bankininkystės ir dekretinių pinigų sistemų paplitimas pasaulyje. Aptaręs šias priežastis, autorius kritikuoja paplitusias kovos su depresija priemones kaip ne tik neveiksmingas, bet ir bloginančias situaciją, ir pateikia patikimesnės pinigų sistemos viziją.
Roland Baader gimė 1940 m. Įgijo ekonomikos mokslų magistro laipsnį, studijavo pas garsų ekonomistą, Nobelio premijos laureatą Friedrichą A. von Hayeką. Daugiau nei 20 metų buvęs verslininku R. Baaderis nutarė atsidėti tyrimams ir rašymui. Jis parašė 15 knygų, daugiau nei 30 esė ir šimtus straipsnių laikraščiams ir žurnalams. Buvo laikomas vienu geriausių libertarų mąstytojų vokiškai kalbančiuose kraštuose. „Pinigų socializmas“ paskutinė autoriaus knyga – R. Baader mirė 2012 m. sausio 8 d.


                        Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams
                                           reikia mažiausiai pinigų.                              (Henris Deividas Toras)


2013 m. vasario 4 d.

"Kad niekada TEN nebūtų"


„Tiems, kurie buvo TEN ir liko,
Tiems, kurie buvo TEN ir grįžo,
Tiems, kurie nebuvo,
Kad niekada TEN nebūtų“ (V. Kalvaitis)


42–uoju Žemaitės premijos laureatu 2012 m. tapo Tytuvėnuose gyvenantis Rašytojų sąjungos narys Vladas Kalvaitis už pernai išleistą, "Metų knygos" rinkimams pristatytą novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“. Tai išskirtinis kūrinys, nešališkai pasakojantis apie lagerį. Dokumentinis operatoriaus R. Kančausko ir J. Skeberdienės filmas apie Sibiro būtį tapo romano teksto prieiga. „Sustiprinto režimo barakas“ – meniška kalba perteikta, autentiškais išgyvenimais paremta,  egzistencija lageryje. Nuo pagrindinės siužetinės linijos, vingiuojančios buro (rus. sustiprinto režimo barakas) labirintais, atsišakoja „Laiškai senelei“. Prisiminimai apie vaikystės namus, priešlagerinį laikmetį – dvasinės šviesos ištakos, laimės žiburys tūnančiam spygliuota tvora suveržtoje pasąmoninėje tamsoje. Atsiskirdami ir stotelėse susieidami šie du paraleliniai pasakojimai individualizuoja ir kartu tipizuoja pagrindinio personažo charakterį. Realusis veikėjas tampa universaliu mitiniu lagerio žmogaus prototipu. O svarbiausia – apnuogina visą nužmoginimo mechanizmą, sistemą, kurioje vis tik sugebama išsaugoti amžinąsias vertybes. „Sustiprinto režimo barakas“ – tai Vl. Kalvaičio savotiška gyvenimo knyga, kurią jis rašė 20 metų.
Vl. Kalvaitį skaitytojai pažįsta kaip talentingą rašytoją iš jo epigramų bei lyrikos rinkinių „Kolega įsiūlė“, „(Ne)nusipelnęs“, „Skuduriniai žmogeliukai“, „Prieblandos varnas“, iš apsakymų knygų „Volungė“ ir „Svečias iš Magadano“. 
Vlado Kalvaičio knygą ,,Sustiprinto režimo barakas“
galite paskaityti  Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84 )

Šaltiniai:
"Bičiulis"
"Kauno žinios"