2010 m. balandžio 8 d.

Šiaulių universiteto biblioteka įtraukta į Europos mokslinių bibliotekų asociacijos LIBER (pranc. Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) architektų grupės kas dvejus metus išleidžiamą leidinį "New Library Buildings in Europe. Documentation 2010", kuriame pristatomi geriausi Europos naujų ir renovuotų akademinių bibliotekų pastatų projektai. Elektroninis leidinio variantas bus patalpintas Goettingen University Press leidyklos svetainėje. Atvirai prieigai leidinys bus pateiktas ir per elektroninį Getingeno universiteto ir Žemutinės Saksonijos bibliotekos katalogą.