2012 m. gruodžio 20 d.

Puoselėkime ir saugokime tarmesSiekiant stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą 2013-ieji metai paskelbti Tarmių metais.
„Iki šiol Lietuva galėjo pasigirti ypač turtingu tarmių palikimu, nes nė vienoje kitoje Europos valstybėje tokioje mažoje teritorijoje nėra tiek daug ir tokių skirtingų tarmių“, – sako nutarimo iniciatorius Julius Dautartas.„Galų gale buvo vainikuotos dvejus metus trukusios etnokultūrininkų pastangos paskelbti Tarmių metus ir tokiu būdu atkreipti visuomenės dėmesį į tarmių gyvosios tradicijos tęstinumo problemas Lietuvoje“, – priimtuojus nutarimu džiaugiasi Lietuvių etninės kultūros draugijos ir Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė
Tarmių amžius – apie 1000 metų, todėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai. Kitąmet pradėsime minėti  115 metų, kai Antanas Baranauskas parengė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją ir 50 metų, kai tas skirstymas buvo patobulintas. Antrojoje XX a. pusėje buvo visuotinai priimta Alekso Girdenio ir Zigmo Zinkevičiaus lietuviškų tarmių klasifikacija. Pagal ją skiriami  du tarmių būriai : tai žemaičiai ir aukštaičiai.
Pažymėti tarmių metus siūloma  organizuojant vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursus „Tramtatulis“, inicijuojant Tarmių dienų minėjimą savivaldybėse, valstybės institucijose, mokyklose, bei bibliotekose, rengiant ekskursijų vadovų, vedančių ekskursijas vietos tarme, konkursus.
Jei svajojate rašyti eilėraščius, apsakymus, noveles ar kitaip išbandyti jėgas literatūrinėje kūryboje arba jei jau ir kuriate, pabandykite tai padaryti ir žemaitiškai . Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka tęsia konkursą „Kuriame žemaitiškai“. Konkursas prasidės 2013 m. sausio mėn. 1 d. ir tęsis iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d. Konkursui reikia pateikti naują, niekur nespausdintą, niekur nedalyvavusį kūrinį – prozą arba poeziją. Apimtis pageidautina nedidelė. Bus vertinamas kūrybiškumas, įtaigumas, meistriškumas.
Vertinimo komisija : J.Pabrėža – Šiaulių universiteto prodekanas, žemaičių kalbos taisyklių autorius, J.Zvonkuvienė – žurnalistė, J.Kubilius – redaktorius.


                      Kalbėkime savo protėvių kalba.