2016 m. balandžio 12 d.

Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė
Lietuvos bibliotekininkų draugija 
2016 metų balandžio 23 – 29 dienomis skelbia 16-ąją, 
Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę.

Jos tema kartoja Bibliotekų metų šūkį:
Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė.
Stipri visuomenė – tai skaitantys, besimokantys ir svajojantys žmonės.
Stiprios bibliotekos – tai telkianti ir įkvepianti erdvė. Tai jose dirbantys profesionalai, padedantys asmenybei užaugti, kartu besikeičiantys ir kuriantys.
16-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė taps vienu ryškiausių 2016-ųjų, Bibliotekų metų, akcentu. Ji prasidės balandžio 23-iąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Ši diena primena apie skaitymo kultūrą ir tradiciją, raštingumo, pažinimo svarbą, pagarbą knygai ir kūrėjui. Ta proga balandžio 22 d. LR Seime vyks šventinė Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija, kurioje bus apdovanoti kolegos, aktyviausiai dalyvaujantys visuomenės ugdymo, skaitymo skatinimo, kūrybinio lavinimo veiklose.
Organizuojant 16-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, šalies bibliotekose planuojami renginiai, atliepiantys strateginius Lietuvos visuomenės plėtros uždavinius: bibliotekos tampa bendruomenes telkiančiu ir visuomenės kūrybinį potencialą stiprinančiu veiksniu. Bibliotekos – tai vieta kūrybingos asmenybės ugdymui, vieta, skatinanti žingeidumą, užtikrinanti prieigą prie nacionalinės ir pasaulinės kultūros bei žinių. Tam bibliotekos turi didelį infrastruktūros, technologijų ir ekspertinių žinių potencialą. Be jų neįmanoma stiprios, sąmoningos ir tolerantiškos visuomenės raida.
Balandžio 23 – 29 dienomis numatomi renginiai Lietuvos bibliotekose, skirti bendruomenių įtraukimui į skaitymo skatinimo, kūrybingumo lavinimo, mokymosi visą gyvenimą, informacinio raštingumo projektus. Balandžio 23 d. pasaulis minės V. Šekspyro mirties 400-ąsias metines, tad Lietuvos bibliotekos kvies bendruomenes į susitikimus, netradicinius skaitymus šiam kūrėjui pagerbti.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyksiančiuose renginiuose!