2011 m. rugsėjo 15 d.

Moksliniai periodiniai leidiniaiIeškai medžiagos savo rašto darbams, nori perskaityti naujausius mokslinius straipsnius- būtinai apsilankyk mūsų bibliotekos periodikos skaitykloje.Čia kaupiami ir saugomi periodiniai leidiniai ir žurnalai.


Pristatome Šiauliuose leidžiamus edukologijos klausimus nagrinėjančius mokslinius periodinius leidinius.


Mokslo žurnalas „Jaunųjų mokslininkų darbai“ leidžiamas nuo 2003 metų. Jis skirtas jaunų (iki 35 metų amžiaus) mokslininkų – daktarų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, doktorantų, magistrantų – atliekamų tyrimų rezultatams skelbti. Žurnalo periodiškumas – 4 numeriai per metus: išleidžiamas balandžio, liepos, spalio ir gruodžio mėnesiais. Leidinio tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei.Leidėjas -Šiaulių universitetas.


Žurnalas. „Mokytojų ugdymas" priklauso socialinių mokslų sričiai ir edukologijos krypčiai. Žurnale publikuojami analitinio-teorinio ir empirinio pobūdžio mokslo straipsniai, atstovaujantys socialiniams-humanitariniams mokslams būdingą metodologiją. Publikacijų tematika apima mokytojų ugdymui reikšmingą švietimo ir ugdymo klausimų sferas: nuo edukologijos mokslo tyrimų metodologijos, politinių ir vidinių struktūrinių švietimo sistemos pokyčių, socialinių-kultūrinių reiškinių kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologijos, instrumentiškos problematikos iki edukologijos mokslui bei mokytojo veikos filosofijai ir ugdymo praktikai reikšmingų kultūros reiškinių, įvykių moksle, švietime, ugdymo praktikoje sklaidos. Žurnalą Šiaulių universitetas leidžia nuo 2002 metų du kartus per metus – birželio ir lapkričio mėn.


Švietimas: politika, vadyba, kokybė/Education Policy, Management and Quality Periodinis recenzuojamas regioninis mokslinis metodinis leidinys lietuvių, rusų, anglų kalbomis (santraukos anglų kalba), įtrauktas į tarptautinę mokslinės informacijos duomenų bazę COPERNICUS INDEX. Leidinys skiriamas aktualiausiems švietimo politikos, vadybos ir kokybės klausimams nagrinėti. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui.Išeina tris kartus per metus.Leidėjas- mokslinis metodinis centras"Scientia Educologica".Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education – periodinis, recenzuojamas, mokslinis-metodinis žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“.Išeina tris kartus per metus. Tai tarptautinis žurnalas, kuriame moksliniai ir metodiniai straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinys skirtas mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems, besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu.


JBSE /
Journal of Baltic Science Education/ Periodinis tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys anglų kalba, įtrauktas į tarptautines EBSCO: Academic Search Premier, INDEX COPERNICUS ir BRITISH EDUCATION INDEX duomenų bazes.Leidžiamas keturis kartus per metus./MMC"Scientia Educologica".


Problems of Education in the 21st Century is an international/Švietimo problemos 21-ajame amžiuje/ yra tarptautinis, recenzuojamas periodinis mokslo žurnalas, kurį leidžia mokslinis metodinis centras"Scientia Educologica".
Naujausi laikraščiai ir žurnalai - periodikos skaitykloje !


2011 m. rugsėjo 12 d.

Saugus ir draugiškas internetas

Draugiskasinternetas.lt

"Atsargus internete" - šviečiamosios kampanijos "Saugus ir draugiškas internetas" puslapis, kuria siekiama didinti viešosios interneto prieigos vartotojų sąmoningumą naudojantis internetu ir taip padėti užtikrinti jų saugumą bei išvengti galimų pavojų internete.

Internetas labai panašus į realųjį pasaulį - jame galioja tam tikri dėsniai, kuriems paklūstame ir bendravimo taisyklės, kurių turime laikytis. Be to, internete galioja tam tikros atsargaus elgesio taisykles, kurių laikymasis padeda naršyti saugiai ir neįsivelti į pavojingas situacijas.

Internetas pats savaime nėra blogas, tačiau ar tikrai pakankamai gerai žinote, kokie pavojai jūsų ten tyko ir kaip jų išvengti? Projektas „Bibliotekos pažangai“ drauge su Lietuvos viešosiomis bibliotekomis kviečia pasitikrinti savo žinias apie atsargų elgesį internete sprendžiant saugaus interneto testą.

Interaktyvų saugaus interneto testą „Ar tikrai internete esi saugus?“ sudaro du klausimynai. Vienas jų, itin spalvingai ir gyvai iliustruotas, skirtas jauniesiems interneto vartotojams – vaikams ir paaugliams, antrasis – tėvams ir interneto naujokams – žmonėms, kuriems dar reikia pagilinti žinias apie atsargų elgesį internete.

„Kviesdami Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojus ir visus kitus interneto vartotojus išspręsti šį testą siekiame, kad kuo daugiau žmonių susimąstytų apie savo elgesį internete ir tai, ką ir kaip šioje virtualioje erdvėje dera daryti, kad apsaugotume savo ir savo artimųjų privatumą, nepatektume į sukčių pinkles, išvengtume nuostolių“, – sako kampanijos „Atsargus internete“ koordinatorius Mindaugas Raguotis.

Abiejose testo versijose yra po keliolika klausimų. Jie sudaryti remiantis dažniausiai įvardijamomis grėsmėmis internete ir Lietuvos viešosiose bibliotekose kampanijos „Atsargus internete“ metu duodamais patarimais bei medžiaga apie atsargų elgesį internete.Klausime apibūdinama su interneto naudojimu susijusi informacija ir pateikiami keli galimi atsakymų variantai. Pagal surinktą balų skaičių testo pabaigoje pateikiamas situacijos vertinimas, taip pat išskiriami teisingai ir neteisingai atsakyti klausimai, nurodoma, kuriose situacijose reikėtų elgtis kitaip, duodama patarimų, ką nurodytais atvejais reikėtų daryti.

„Testą, kaip papildomą mokomąją priemonę, rekomenduojame naudoti ir mokyklose informatikos pamokų ar papildomų užsiėmimų metu. Spręsdami testą ne tik pasitikrinsite savo žinias apie atsargų elgesį internete, bet ir sužinosite pagrindines atsargaus elgesio internete taisykles“, – teigia M. Raguotis.

Internetas – naudingas dalykas, jei tinkamai naudojamas!

2011 m. rugsėjo 8 d.

Įspūdžiai iš bibliotekos Švedijoje


Šią vasarą mūsų kolegė lankėsi Švedijoje, Södertälje
(Sodatelje) mieste. Tai pramoninis miestas, esantis 30km. nuo Stokholmo. Jame gyvena apie 86 tūkst. gyventojų. Miestas garsus tuo, kad jame įsikūrusi "Scania AB" sunkvežimių gamykla , pasaulyje pirmaujanti farmacijos kompanija"AstraZeneca".

Profesinio smalsumo vedina apsilankė Södertälje miesto bibliotekoje "Luna kulturhus" ir mielai dalijasi įspūdžiais.

Biblioteka, kuri kaupia mokslinę, grožinę literatūrą, laikraščius, žurnalus, duomenų bazes, e-knygas ,tarpininkauja užsakant knygas per TBA , aptarnauja studentus, suaugusius ir vaikus.
Visose Södertälje savivaldybės bibliotekose skaitytojai naudoja tą pačią bibliotekos kortelę, kurios numeris iš 11 skaitmenų (visada baigiasi 0124) vadinamų PIN kodu.

Bibliotekoje galima nemokamai naudotis belaidžiu internetu.

Daugelis bibliotekos paslaugų yra prieinamos per internetą ištisą parą - 365 dienas per metus.

Biblioteka siūlo specialias paslaugas studentams su regėjimo sutrikimu, disleksija ar kita negalia, kai sunku skaityti knygą ir atspausdintą tekstą. Bibliotekoje įdiegta tekstų apdorojimo programa.Norint perskaityti Daisy garso knygas, reikia Daisy grotuvo.Jį trumpam skolina tiems, kurie nori pabandyti.Nauja paslauga-audio knygų skolinimas.

Labai gražus bibliotekos vaikų skyrius su vaizdu į pėsčiųjų alėją.Vaikams yra daug knygų, žurnalų, CD ir audio knygų.Yra specialus katalogas su knygų rekomendacijomis, kad būtų lengviau jas rasti.Šiame skyriuje yra kampelis mamytėms, maitinančioms kūdikius.Skyrius taip pat turi specialias lentynas vaikams su negalia.Internetas ir kompiuteriai su kompiuteriniais žaidimais taip pat skirti vaikams.Įrengtas gražus, panašus į teatro sceną, kampelis, kuriame vaikams skaitomos pasakos.

Bibliotekos patalpose yra erdvi meno galerija, kurioje vyksta įvairios tarptautinės Šiaurės šalių ir Švedijos šiuolaikinio meno kūrėjų parodos.Šią vasarą parodoje buvo eksponuojama trijų švedų: Charlotte Abrahamsson, Jenny Granlund ir Jono Rooth darbai. Trys menininkai, kurie dirba su labai skirtingomis išraiškomis- instaliacija, piešiniai ir stiklas.Esmė yra formų, kurios yra panašios,pasikartojimas. Visi trys įkvėpimo semiasi iš gamtos.

Ačiū kolegei už "nuotolinę" ekskursiją po Södertälje miesto biblioteką.

Nuotraukos čia

Kviečiame ir jus pasidalinti įspūdžiais iš vasaros kelionių.

2011 m. rugsėjo 5 d.

Į biblioteką- drąsiai!


Kartais pasitaiko, kad baisu užeiti į biblioteką, nes ji didelė ir nepanaši į knygų kambarėlį mokykloje ar kaimelyje… Arba atėjus į biblioteką nesimato jokių knygų. Ką daryti? Eikite drąsiai ir žinokite, kad visose didelėse bibliotekose yra ta pati sistema.

Įsivaizduokite, kad biblioteka - butas, o jos skyriai - kambariai. Tie kambariai, kuriuose gali lankytis skaitytojai yra vadinami abonementais ir skaityklomis. Abonementuose galima pasiskolinti knygų į namus. Skaityklose galima skaityti knygas, žurnalus, laikraščius ir kt., bet negalima jų išsinešti į namus. Bibliotekose gali būti vienas ar keletas abonementų ir daug įvairių skaityklų. Kai kuriose bibliotekose vietoje abonementų gali būti įrengtos vietos - leidinių išdavimo ar panašiai besivadinantys ”punktai”.

Ką pirmiausia daryti? Turėtumėte būti tos konkrečios bibliotekos skaitytojas. Jeigu įstojote į universitetą ar kolegiją, tai iš karto tampate ir tos institucijos bibliotekos skaitytoju. Jeigu atsidūrėte viešojoje ar kitoje bibliotekoje, turėtumėte pasiteirauti darbuotojų kaip galima būtų naudotis biblioteka.

Kur pirmiausia eiti, jei esate skaitytojas? Pavyzdžiui, jeigu norite tik paskaityti laikraščių ar žurnalų, galite eiti tiesiai į periodikos skaityklą. Jeigu norite pasiskolinti ar paskaityti knygų, pirmiausia reikėtų susirasti bibliotekos elektroninį katalogą. Jo interneto adresą visada rasite bibliotekos interneto svetainėje - turėtų būti nuoroda Katalogas arba Elektroninis katalogas. Kataloge galite pasižiūrėti, kokių knygų turi biblioteka ir reikalingas knygas, esančias abonemente, iš karto internetu užsakyti.Kai kuriose bibliotekose yra atviri fondai. Tai reiškia, kad galite patys nueiti ir išsirinkti reikalingas knygas lentynose. Galite jas vartyti ir skaityti vietoje, pasiskolinti į namus. Einant į bendrąją knygų skaityklą , turėtumėte žinoti reikalingų knygų šifrus-knygų"adresus", tam, kad laisvai ir savarankiškai jas pasiimtumėte iš lentynų.Paskaičius knygas jas reikia palikti ant tam skirto stalo, o darbuotoja jas grąžins į vietą.

Jeigu norite knygas pasiskolinti, turite nueiti prie leidinių išdavimo “punkto” (stalo) ar į abonementą. Ten paduodate savo skaitytojo ar studento pažymėjimą. Bibliotekininkė nuskenuoja pažymėjimo brūkšninį kodą (tuomet specialioje kompiuterinėje programoje atsiverčia jūsų skaitytojo puslapis), po to nuskenuoja knygos brūkšninius kodus. Taip jūsų skaitytojo puslapyje (skaitytojo elektroniniame formuliare) matosi kokias knygas jūs pasiskolinote ir kada turite jas grąžinti. Nevėluokite grąžinti pasiskolintų knygų, nes dažniausiai už pavėluotas dienas bibliotekose yra skaičiuojami delspinigiai.

Kaip prisiminti, kokias knygas pasiskolinote iš bibliotekos ir kada jas reikia grąžinti? Atsiverskite bibliotekos elektroninį katalogą, prisijunkite (dažniausiai kataloge būna parašyta kaip tai padaryti), atsiverskite skaitytojo puslapį ir viską sužinosite.

Jeigu iškyla koks neaiškumas, nežinote kokios skaityklos yra bibliotekoje, kaip užsakyti knygas internetu ar pan. - paskaitykite bibliotekos interneto svetainę, ten tikrai rasite visą informaciją. Žinoma, galite paklausti ir bibliotekos darbuotojų.

JŪS VISADA LAUKIAMI MŪSŲ BIBLIOTEKOJE !


Pagal http://linksmabiblioteka.blogas.lt/

2011 m. rugsėjo 1 d.

Su Rugsėjo 1-ąja !

Ant rudenėjančio dangaus
Pripieškim saulės spindulių,
Kad nebeliūdintų žmogaus
Rugsėjo žingsniai ir tikėkim,
Dienų spalvotame fone
Bus gera plaukt rudens upe.


Rugsėjo 1-oji – naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo įstaigose: pagrindinėse, vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį – vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo 1-oji tarsi viso gyvenimo šventė.

Lietuvoje rugsėjo 1-oji iškilmingai pradėta švęsti nuo 1980-ųjų, kaip ir kitose Tarybų Sąjungos, kuriai Lietuva tuo metu priklausė, šalyse. Šią dieną mokiniai tradiciškai susirikiuoja, gėlių puokštėmis pasveikina mokytojus. Kodėl mokslo metai pradedami būtent rugsėjo 1-ąją? Ši tradicija į Rusiją, o vėliau ir į visas Tarybų Sąjungos šalis, atėjo iš Bizantijos, kur rugsėjo 1-oji buvo ir Naujųjų metų pradžia. Ten buvo manoma, kad būtent šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. 1492 m. caras Ivanas III-asis, vedęs paskutinę Bizantijos princesę, rugsėjo 1-ąją paskelbė Naujųjų metų pradžia. Tik 1700 m. Petro didžiojo įsakymu metų pradžia paskelbta sausio 1-oji. Beje, senovės Judėjoje rugsėjo 1-oji buvo švenčiama kaip diena, kai Išganytojas pirmą kartą kreipėsi į žmones.

Rugsėjo 1-oji mokslo metams nuo seno buvo palanki ir todėl, kad šiuo metu baigiasi visi lauko darbai, kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir vaikai. Taigi rudenį jie vaikus jau galėdavo išleisti į mokslus. Kitose šalyse mokslo metų pradžiai neskiriama tiek daug dėmesio. Pvz., Ispanijoje ar Prancūzijoje vaikai į mokyklą atvedami apytikriai rugsėjo-spalio mėnesiais. JAV mokslo metai prasideda pirmąjį rugsėjo antradienį.

Šiaulių universiteto rektoriaus Vido Lauruškos sveikinimas

Gerbiami Universiteto bendruomenės nariai, sveikinu Jus Mokslo ir žinių dienos proga! Viena iš svarbiausių mūsų Universiteto puoselėjamų vertybių – bendruomeniškumas. Veikdami kartu galim padaryti daugiau, sulaukti didesnės sėkmės. Linkiu gerų mokslo metų, naujų vilčių, tikėjimo ateitimi ir mūsų jaunimu. Rektorius Vidas LauruškaMokslo metų pradžios šventė Šiaulių universitete programą rasite čia