2009 m. spalio 22 d.

Atviros prieigos savaitė

2009 m. spalio 19-23 d. yra paskelbta atviros prieigos savaitė, kurios metu visame pasaulyje vyksta renginiai, skirti atviros prieigos prie mokslinės informacijos iniciatyvai populiarinti. Atvira prieiga garantuojama per atviros prieigos žurnalus, atviros prieigos archyvus ir talpyklas. Tai kokybiškai naujas mokslinės komunikacijos reiškinys, kurį įtakojo nemokamos prieigos prie mokslinės informacijos sklaidos poreikis ir siekis stiprinti sukurtos mokslinės informacijos naudojimo efektyvumą.