2009 m. rugsėjo 14 d.

Skaitmeninė biblioteka

Europos Komisija pradėjo iki 2009 m. lapkričio 15 d. truksiančią viešąją konsultaciją dėl Europeanos ateities ir knygų skaitmeninimo. Europos skaitmeninė biblioteka Europeana buvo atverta 2008 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos iniciatyva. Joje galima skaityti vertingiausias Europos literatūros, meno, mokslų, politikos, istorijos, architektūros, muzikos ir kino skaitmenines kolekcijas nepriklausomai nuo originalų saugojimo vietos. Šiuo metu vartotojams nemokamai prieinami daugiau nei 4 milijonai skaitmeninių knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių bibliotekų, archyvų ir muziejų.

Dėl teisinių apribojimų šiuo metu Europeanoje viešai prieigai pateikti tik tie kūriniai, kurių autorių teisių apsaugos laikotarpis jau pasibaigęs, nėra prieinami išparduoti spaudiniai ar nežinomų autorių darbai, kurių autorystės nustatyti neįmanoma, o autoriaus teisės vis dar saugomos.

2009 m. rugsėjo 6 d.

Liepos 27 d. Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Projekto lyginamąjį variantą, aiškinamąjį raštą, bazinio poveikio vertinimo pažymą, jos priedus, bei atitikties lentelę galite rasti Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų duomenų bazėje. Adresas internete: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2274&p_query=&p_tr2=&p_org=84&p_fix=