2010 m. lapkričio 15 d.

Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldas – virtualioje erdvėje"Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas"


- tai pirmasis projektas, sujungiantis įvairias atminties institucijas bendram tikslui – kuo plačiau atverti kultūros paveldą visiems Lietuvos ir pasaulio vartotojams. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,kartu su partneriais: Lietuvos dailės muziejumi ir Lietuvos archyvų departamentu, projektą pradėjo įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 1 d.

Svarbiausi ekonominiai bei socialiniai šių inovacijų aspektai:
  • sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kurio virtualiomis paslaugomis jau dabar gali naudotis Lietuvos ir užsienio vartotojai per bendrą portalą www.epaveldas.lt. Sukurtos sistemos bei sukaupto duomenų banko pagrindu Lietuvos istorija, menas, tautodailė, skelbtas dokumentinis paveldas tapo lengviau ir plačiau prieinami mūsų šalies ir užsienio vartotojams;
  • atnaujintos ir patobulintos esamos elektroninės viešojo sektoriaus paslaugos, naudingos didelei Lietuvos gyventojų daliai, todėl pagerėjo elektroninio viešojo sektoriaus paslaugų kokybė;
  • praplėsta ir patobulinta prieiga prie bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto paveldo: funkcionuoja prieiga prie katalogų, veikia skaitmeninių dokumentų paieškos mechanizmas;
  • suteikta laisva ir nemokama prieiga prie virtualios bibliotekų informacinės sistemos užtikrina lygias galimybes visiems vartotojams.
Sukurtos virtualios skaitmeninto kultūros paveldo sistemos duomenų banke šiuo metu yra per3 000 000 puslapių itin didelę vertę turinčių senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnyčių metrikų. Dalis jų jau prieinami internete. Kita dalis suskaitmenintų kūrinių bei leidinių, susiejus su aprašomaisiais metaduomenimis artimiausiu metu taps prieinami vartotojams.

Pasaulio kultūros paveldas - jūsų išmaniajame telefone

Fotonauts Inc. bendradarbiaudama su UNESCO paskelbė kultūros paveldo objektų programą išmaniesiems telefonams. Dabar savo iPad'e, iPhone, iPod Touch galite naudotis nemokama programa Fotopedia Heritage 2.0.

Programa pateikia 25000 kultūros ir gamtos paveldo vaizdų. Vartotojas gali paskaityti informaciją apie paveldo objektą ar vietovę, pasidomėti kelionės galimybėmis ir atlikti dar daugybę veiksmų.

Šioje enciklopedijoje rasite nuotraukų apie Šiaulių Kryžių kalną.


Parengta pagal http://www.epaveldas.lt, ir http://bukbibliotekininku.blogspot.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą