2013 m. rugsėjo 18 d.

Akcija „Neužmirštuolės“


Lietuvos kultūros darbuotojai, netekę vilčių sulaukti didesnių atlyginimų, vykdo visuotinę akciją „Neužmirštuolės". 

Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų bent iš dalies sutvarkyti kultūros darbuotojų atlyginimus. Šalies kultūros ir meno kūrėjai, iš kurių dauguma tegauna vos minimalų atlygį, nesulaukdami jokių konkrečių atsakymų iš politikų, paskelbė visuotinę akciją.
Akcijos, kurios sumanytojai yra Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos kultūros centrų asociacija ir Kultūros savivaldos kolegija, tikslas – priminti šalies valdžiai pažadus nuo 2014 metų kultūros sferos darbuotojams padidinti atlyginimus.
Tai tik pirmieji žingsniai, kurių numatoma imtis, norint eilinį kartą atkreipti valdžios dėmesį į vieną skaudžiausių nūdienos problemų.

 „Neužmirštuolės" – Gintaro Grigo sukurtas atvirukas, kurį raginame siųsti paštu visiems, priimantiems sprendimus dėl mūsų atlyginimų. Jo kitoje pusėje išspausdintos Prezidentės, Premjero, ministro tekstų citatos apie bibliotekų svarbą:


 „Globalėjančiame pasaulyje nacionalinio saugumo ir sutarimo reikalu tampa ir tapatybės išsaugojimas. Kol kas tai labiau rūpi tik patriotines dainas, lino ir duonos kelius bei lietuvišką knygą gaivinantiems entuziastams ar už pašalpos dydžio algą dirbantiems bibliotekininkams. (...) Todėl pats laikas valstybiniu lygiu apsispręsti ir dėl kultūros paveldo apsaugos, ir dėl gimtosios kalbos puoselėjimo, ir dėl tinkamo kultūros finansavimo".
    Iš Prezidentės DALIOS GRYBAUSKAITĖS metinio pranešimo 2012 m.

 243. Didinsime efektyviai ir kokybiškai dirbančių kultūros darbuotojų motyvaciją, nuosekliai kelsime kultūros darbuotojų atlyginimus.           
    Iš Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ALGIRDO BUTKEVIČIAUS pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos.Seime pritarta 2012 m. gruodžio13 d. Nr.XII-51

 „Aš labai apgailestauju, kad kultūros sektorius buvo paraštėje, kai kiti sektoriai sugebėjo išsikovoti aukštesnius atlyginimus. Šiandien atlyginimų atotrūkis yra milžiniškas, todėl mūsų užduotis, kad kultūros darbuotojai ne emigruotų iš Lietuvos, o galėtų gyventi oriai savo gimtinėje ir puoselėtų kultūrą už atlygį, kurio yra verti. Mes pradedame derybas su visomis atsakingomis institucijomis ir pabrėžiu, kad kultūra yra tas pamatas, ant kurio laikosi visa šalis, o kultūros darbuotojai yra atsakingi už kultūros sklaidą ir prieinamumą bendruomenėse".
    LR kultūros ministras ŠARŪNAS BIRUTIS. Iš LR Kultūros ministerijos 2013-01-17 naujienų.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą