2011 m. balandžio 8 d.

Nauja knygaBesiformuojant demokratinėms idėjoms, vis daugiau dėmesio skiriama tėvų globos netekusių vaikų adaptyvaus elgesio ir ugdymo problematikai, globos namų auklėtinių socialinei integracijai į visuomenę, jų įsitraukimui bei dalyvavimui socialiniame gyvenime. Pastarąjį dešimtmetį ypač pagausėjo mokslinių tyrimų, nagrinėjančių ugdymo programų poveikį ugdytinių psichosocialinei raidai.

Šiaulių universiteto dėstytojai Vytautas Gudonis, Adolfas Juodraitis ir Kristina Samašonok išleido monografiją "Institucinio ugdymo ir adaptyvaus elgesio dermės modeliavimas" (Šiauliai: ŠUL, 628 p.). Ją autoriai pristatė Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete Alumni susitikime, skirtame Specialiosios pedagogikos specialybės Lietuvoje 50-mečiui paminėti.

Knygoje, siekiant teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti globos namų auklėtinių adaptyvaus elgesio ugdymo(si) veiksmingumą, keliami probleminiai klausimai. Autoriai mano, "jog monografiją prasminga paskaityti ne tik akademinės visuomenės žmogui, bet ir politikui, policijos darbuotojui, mokytojui, socialiniam darbuotojui, psichologui ir visiems tiems, kurie savo profesinėje veikloje susiduria su socialinės atskirties grupei priklausančiais asmenimis."

Šią knyga rasite mūsų bibliotekoje.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą